REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A POLIGONULUI DE TRAGERE

1. Destinaţia poligonului, în scopul pentru care a fost autorizat și categoriile de arme şi muniţii permise în poligon

Poligonul de tragere  “Cluj Shooting Center” este un  poligon destinat tragerilor cu arme pentru antrenament şi agreement. În poligonul de tragere se pot folosi arme letale de foc cu glonţ (pistoale/revolvere)– calibru redus/mare precum şi muniţia letală corespunzătoare precum şi arme neletale.


2. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a li se permite accesul în poligonul de tragere, precum şi alte condiţii suplimentare impuse

(2.1) Accesul tuturor persoanelor în încăperile şi spaţiile care formează Poligonul de tragere ,,Cluj Shooting Center,, se va face numai cu un însoţitor din partea personalului poligonului.

(2.2) În incinta poligonului de tragere ,,Cluj Shooting Center,, sunt admise şi au drept de acces şi desfãşurarea activitãţilor de tragere cu arma urmãtoarele categorii de persoane:

a) orice persoanã care a împlinit vârsta de 18 ani – pentru activitãţi de tragere de divertisment;

b) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi dupã încetarea activitãţii, pensionare, trecerea în rezervã sau retragere, dupã caz, cu armele personale(de pază şi apărare) sau de serviciu în baza documentelor legale de deţinere a acestora.

c) sportivii de tir legitimaţi ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, precum şi antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere.

d) personalul angajat la societăţi specializate de pazã, desemnat sã poarte şi sã foloseascã arme şi muniţie pentru activitãţi de tragere de antrenament.

e) persoanele care urmeazã cursul de instruire sau au absolvit un curs de instruire teoreticã şi practicã pe linie de arme şi muniţii organizat de o persoanã juridicã autorizatã, pentru activitãţi de tragere.

f) prin excepţie de la prevederile alin. 2, lit.a,  persoanele care nu au împlinit 18 ani pot folosi arme de tir în scopul practicării tirului sportiv, cu permisiunea părinţilor sau a tutorelui, în cadrul federaţiilor naţionale de specialitate sau al cluburilor sportive afiliate acestora, doar sub supravegherea şi îndrumarea antrenorilor de tir.

(2.3) Orice persoană care doreşte să desfăşoare activităţi de tragere sunt obligate să prezinte spre legitimare la intrarea în poligon documente de identitate(paşaport sau carte de identitate) şi permisul de port armă, dacă este deţinător de armă. Fără aceste documente de identitate, instructorul în poligonul de tragere nu execută şedinţa de tragere.

 


3. Obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protecţie şi reguli privind modul de utilizare a acestora

(3.1) Echipamentul individual de protecţie în poligonul de tragere ,,Cluj Shooting Center,, se compune din :

a) căşti de protecţie (antifoane)

b) ochelari de protecţie -opţional

c) centură tactică cu holster(toc pistol) – opţional

(3.2) Reguli de utilizare a echipamentului de protecţie :

Pe parcursul şedinţei de tragere, este obligatorie purtarea pe urechi de către trăgători a căştilor de protecţie (antifoane). Ochelarii de protecţie pot fi purtaţi opţional, în funcţie de dorinţa fiecărui trăgător. De asemenea , dacă este cazul, centura tactică cu holster(toc pistol) se prinde în dreptul şoldurilor cu tocul pistol pe partea mainii trăgătoare.

 


4. Interdicţii

În poligonul de tragere “Cluj Shooting Center” sunt interzise :

a) introducerea de arme şi muniţii care nu sunt autorizate şi înregistrate;

c) introducerea de arme defecte sau muniţii confecţionate artizanal.

d) introducerea şi consumul de băuturi alcoolice;

e) introducerea şi consumul de droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii;

f) accesul persoanelor aflate sub efectul băuturilor alcoolice, al substanţelor halucinogene, psihotrope sau al medicamentelor ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii;

g) accesul persoanelor care se afă într-o stare avansată de oboseală sau suferă de o afecţiune temporară care poate genera o stare de pericol în condiţiile folosirii armelor şi muniţiilor;

h) accesul persoanelor care prezintă semne de instabilitate sau labilitate psihică.

i) accesul în incinta zonei de tragere   cu animale.

j) fumatul pe aliniamentul de aşteptare şi de tragere.

k) este interzis ca trăgătorul să se prezinte în poligonul de tragere cu muniţia încărcată în încărcătoare din afara acestuia. Excepţie fac doar persoanele care sunt dotate cu arme de pază şi apărare.

l) îndreptarea armelor asupra persoanelor, lateral şi spre spatele poligonului indiferent dacă sunt sau nu încărcate ;

m) lăsarea armamentului nesupravegheat, chiar şi pentru intervale scurte de timp;

n) simulările de “ochire” sau îndreptarea armei către alte persoane – inclusiv propria persoană – chiar dacă arma este descărcată;

o) executarea tragerilor când personalul de întreţinere se află în câmpul de tragere (la ţinte);

p) accesul în zona de tragere şi de siguranţă a oricărei alte persoane pe timpul executării tragerilor;

q) manipularea sau verificarea armelor în alte zone decât pe aliniamentul de tragere sau în ,,safe zone,, .

r) schimbul de arme între trăgătorii care dețin arme cu destinația pază și apărare înainte sau pe timpul executării şedinţei de tragere.

s) plecarea de pe aliniamentul de tragere cu arma încărcată, neverificată sau cu arma în mână.

5. Normele de conduită în incinta poligonului de tragere pe perioada efectuării tragerii

Persoanele care urmează să participe la şedinţa de tragere sunt întâmpinate la intrarea în zona de așteptare de către instructorul de poligon care va trece la identificarea persoanei și completarea datelor de identificare ale acestuia în registrul destinat evidenței tragerilor. Apoi instructorul de poligon va invita persoana (persoanele) să participe la un instructaj privind regulile și măsurile de siguranță care trebuiesc respecate pe timpul desfășurării ședinței de tragere. Acest instructaj este obligatoriu pentru toate persoanele care doresc să execute trageri în poligon.

După luarea la cunoștiință despre instructaj pe baza de semnătură persoana (persoanele) pot intra în incinta zonei de tragere  însoţite doar de instructorul în poligon, până la alininamentul de tragere.

 Tragerile se execută numai în prezenţa şi sub supravegherea instructorului în poligonul de tragere.

La începutul şedinţei de tragere trăgătorului îi este repartizată o singură linie de tragere.  Instructorul în poligonul de tragere coordonează întreaga activitate desfăşurată în cadrul şedinţei de tragere, iar trăgătorul este obligat să respecte comenzile acestuia de la intrarea în poligon până la încheierea şedinţei de tragere. Inaintea începerii şedinţei de tragere instructorul în poligonul de tragere verifică armele şi încărcătoarele celor care urmează să execute şedinţa de tragere.

(5.1) In poligonul de tragere se desfăşoară următoarele operaţiuni pentru tragere :

a) pregătirea pentru executarea şedinţei de tragere, executarea şedinţei de tragere şi încetarea şedinţei de tragere. Aceste operaţiuni se fac sub îndrumarea şi în baza unor comenzi ale instructorului în poligon. De asemenea pe aliniamentul de tragere se vor face cateva mişcări ,,pe sec,, cu arma cu care se va executa şedinţa de tragere pentru familiarizarea tragatorului cu mişcările şi comenzile în poligon.

c) executarea şedinţei de tragere –constă în introducerea muniţiei în încărcătoare şi executarea focului cu arma. Aceste activităţi se execută numai pe aliniamentul de tragere.

d) încetarea şedinţei de tragere – această operaţiune se face la sfârşitul timpului alocat pentru şedinţa de tragere şi constă în inspecţia armei(camera cartuşului)şi încărcătoarelor atât de către instructorul de tragere în poligon cât şi de trăgător în scopul prevenirii unor posibile accidente după terminarea şedinţei de tragere.

(5.2) Comenzile instructorului în poligonul de tragere pe timpul executării şedinţei de tragere sunt :

a) Alimentaţi încărcătoarele – La această comandă trăgătorul introduce cartuşele în încărcătorul pistol.

b) Încărcaţi – La această comandă trăgătorul introduce încărcătorul în mânerul pistol, apoi introduce cartuşul în camera cartuşului.

c) Foc – La această comandă trăgătorul poate executa foc asupra ţintei, pe direcţia de tragere care i-a fost repartizată la începutul tragerii.

d) Încetaţi–Descărcaţi – La această comandă trăgătorul scoate încărcătorul din mânerul pistol, trage de manşonul închizător spre înapoi şi se asigură că nu mai are cartuş în camera cartuşului,aşteaptă să fie verificată camera cartuşului de către instructorul poligonului.

e) Armele la control – la această comandă trăgătorul trage manşonul închizător spre înapoi şi aşteaptă să i se verifice arma de către instructorul în poligonul de tragere.

f) Asiguraţi – la această comandă trăgătorul verifică vizual camera cartușului  eliberează manşonul închizător şi  execută percuţia de control(opțional) după care asigură arma (daca are siguranță manuală) şi o așază in siguranţă pe masa (sau în holster ).

(5.3) Pe durata efectuării manevrelor cu pistolul pe linia de tragere, trăgătorul trebuie să ţină pistolul îndreptat cu ţeava spre ţintă, cu degetul arătător în prelungirea gărzii trăgaciului. Numai la comanda “FOC” se introduce degetul în garda trăgaciului şi se acţionează trăgaciul.

(5.4) În cazul în care apare un incident pe parcursul şedintei de tragere, trăgătorul semnalizează acest lucru prin ridicarea mâinii şi anunţă vocal: “INCIDENT” rămânând pe poziţie la linia care i-a fost alocată fără a se întoarce cu arma în altă direcţie şi fără a încerca să-şi remedieze incidentul fără acordul instructorul de poligon.

(5.5) Incidentele apărute pe timpul tragerii se remediază pe linia de tragere, menţinând permanent arma îndeptată spre axul poligonului.

(5.6) Remedierea defecţiunilor la armamentul cu care se execută tragerea se face în zona ,, safe zone,, , numai după ce acesta a fost descărcat şi asigurat, în prezenţa instructorului în poligonul de tragere.

 

6. Menţiuni suplimentare necesare pentru asigurarea securităţii tragerii

a) organizarea şi conducerea activităţilor de tragere se va face în condiţiile unei discipline ferme şi ordine desăvârşită.

b) respectarea cu stricteţe a regulilor de mânuire specifice fiecărei categorii de armament.

c) controlul armamentului înainte şi după executarea tragerilor.

d) asanarea poligonului înainte şi după tragere.

e) respectarea particularităţilor poligonului.

f) în afara poligonului de tragere (în zona de instruire teoretică şi în perimetrul imobilului) arma se poartă în holster(toc pistol) fără încărcător în mânerul pistol şi asigurată sau în cutia specială pentru transport.

g) persoanele care nu respectă prezentul regulament sau care nu manifestă respect faţă de personalul poligonului nu vor fi admise la tragere şi sunt obligate să părăsească incinta poligonului.

Scroll to top